Facebook Fanpage
 
Section Layout 1

ลูกผสมสามสาย พ่ออินโด 
แม่มองโกเลีย+ภูพาน(ขนดำ)
ไข่โหลละ2000 บาท 
 ค่าส่ง EMS 60บาท 

  (ไม่มีสินค้า) 
ไก่อายุ 1 เดือน 500 บาท

 (ไม่มีสินค้า) 
ไก่อายุ 2เดือน 1,000 บาท 
(ไม่มีสินค้า)
ไก่อายุ 3เดือน 1,500 บาท 

(ไม่มีสินค้า) 
ไก่อายุ 5เดือน 2,500 บาท 
(ไม่มีสินค้า)
พ่อพันธุ์และแม่พันธุ์พร้อมไข่อายุ 6-8 เดือนขึ้นไป
4000 บาท (ไม่มีสินค้า ) 
 
Section Layout 2
ไก่ดำอินโดนิเซียเลือด 100

ไก่อายุ 3เดือน 4,500 บาท 

 
(ไม่มีสินค้า) 

 
ไก่อายุ 5เดือน 7,500 บาท 
(ไม่มีสินค้า)
ไก่อายุ 6เดือน 9,000 บาท 
(ไม่มีสินค้า)
 ( กรุณาสั่งจองล่วงหน้า )
0804614642
 
Section Layout 3

ไข่ไก่ดำเคยูโหลละ 700 บาท

 + ค่าส่ง EMS 60บาท 

ลูกไก่อายุ 1 สัปดาห์ 80 บาท

ไก่อายุ 1 เดือน 200 บาท

ไก่อายุ 2 เดือน 400 บาท 
(ไม่มีสินค้า)

ไก่อายุ 5-6เดือน 800 บาท 
(ไม่มีสินค้า)

พ่อพันธุ์และแม่พันธุ์พร้อมไข่อายุ 7-8 เดือนไม่เกิน 1 ปี 1000 บาท (ไม่มีสินค้า ) 

อายุ 1 ปีขึ้นไป 1500 บาท 
(ไม่มีสินค้า)
 
Section Layout 4
“เคยู-ภูพาน” ไก่ดำขนขาว พัฒนาสายพันธุ์ ทนทุกสภาวะรองรับการเลี้ยงทุกพื้นที่

 อาจารย์ภานุวัฒน์ คัมภีราวัฒน์ เจ้าของผลงาน

   ไก่เนื้อดำ หรือไก่กระดูกดำ (Black-bone chicken)      เป็นสัตว์ปีกที่นิยมบริโภคในหมู่ชาวจีนมาช้านานจวบจนถึงปัจจุบัน เนื่องจากมีความเชื่อกันว่า ถ้านำมาผ่านการปรุงอาหารแบบวิธีโบราณจะช่วยบำรุงสุขภาพ และรักษาโรคต่างๆ ได้ 


   และด้วยเหตุนี้เอง เพื่อรองรับความต้องการของตลาดทั้งในประเทศ และต่างประเทศ ทางศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพาน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดสกลนคร ได้มีการส่งเสริมให้เกษตรกรเลี้ยงไก่ดำเพื่อบริโภคภายในครอบครัว และเหลือจากนั้นจำหน่ายเป็นรายได้เสริมให้แก่เกษตรกรตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง แต่เนื่องด้วยไก่ดำที่มีอยู่ในพื้นที่จังหวัดสกลนครมีสายพันธุ์ที่หลากหลาย อีกทั้งยังไม่ได้รับการพัฒนาสายพันธุ์ให้เหมาะสมกับการเลี้ยงเชิงการค้า
       ดังนั้น ทางมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร จึงได้มอบหมายให้ “อาจารย์ภานุวัฒน์ คัมภีราวัฒน์” สังกัดคณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร พัฒนาสายพันธุ์ไก่กระดูกดำให้มีความเหมาะสมกับการเลี้ยงในแบบเชิงการค้าเพื่อให้ผู้ที่สนใจ และเกษตรกรสามารถเลี้ยงเป็นอาชีพเสริมรายได้ให้แก่ครัวเรือนอาจารย์ภานุวัฒน์กล่าวว่า สำหรับการพัฒนาสายพันธุ์ไก่กระดูกดำในครั้งนี้ เราได้มีการสร้างสายพันธุ์จากการรวบรวมพ่อ-แม่พันธุ์ ตั้งต้นมาจากแหล่งที่มีการเลี้ยงไก่กระดูกดำทั่วประเทศ โดยนำมาผ่านการคัดเลือกและปรับปรุงสายพันธุ์ตามหลักวิชาการเพื่อให้ได้ลักษณะที่ตรงตามความต้องการของตลาดผู้เลี้ยง และผู้บริโภคไก่กระดูกดำ อีกทั้งยังเหมาะต่อการเลี้ยงในรูปแบบเชิงการค้า รองรับความต้องการของผู้บริโภคที่มีการขยายตัวเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการพัฒนาสายพันธุ์ในครั้งนี้เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ด้วย
       
       ทั้งนี้ สายพันธุ์ไก่กระดูกดำที่ได้จากงานวิจัยในครั้งนี้รู้จักกันในชื่อสายพันธุ์ไก่ดำ “เคยู-ภูพาน” เป็นไก่ดำมองโกเลีย คัดเลือก DNA ขนสีขาว เนื้อดำ หนังดำ กระดูกดำ หงอนดำ มีลักษณะที่โดดเด่น แตกต่างจากไก่ดำที่เลี้ยงทั่วไป คือ เลี้ยงง่าย โตเร็ว ทนร้อน ทนโรค ทนสภาพแวดล้อม ทำให้สามารถเลี้ยงได้ทุกพื้นที่ของประเทศ ที่สำคัญระยะเวลาในการเลี้ยงเพียงแค่ 3 เดือน จากเดิมที่ต้องใช้เวลาเลี้ยงนานถึง 4-5 เดือน ช่วยประหยัดต้นทุนในการเลี้ยงได้มากกว่าไก่ดำทั่วไปถึงกว่า 30% เหมาะแก่การเลี้ยงเชิงการค้าเป็นอย่างมาก

สำหรับไก่ดำ เคยู-ภูพาน ได้มีการเพาะพันธุ์ลูกเจี๊ยบออกมาจำหน่าย ซึ่งตอนนี้ ได้มีการจำหน่ายแก่กลุ่มเกษตรกรในเครือข่ายจำนวน 30 กลุ่มทั่วประเทศก่อน คาดว่าไก่ดำเคยู-ภูพาน น่าจะสามารถนำออกมาจำหน่ายเป็นเนื้อไก่ได้ประมาณปี พ.ศ. 2557 ส่วนราคาเนื้อไก่ดำปัจจุบันอยู่ที่กิโลกรัมละ 200-250 บาท โดยราคาไก่ดำเคยู-ภูพาน ราคาจะสูงกว่าไก่ดำทั่วไปประมาณ 50 บาท ด้านรสชาติใกล้เคียงกับไก่ดำทั่วไป
       
       ทั้งนี้ ที่ไก่กระดูกดำได้รับความนิยมอย่างมาก ส่วนหนึ่งมาจากผลงานวิจัยทางการแพทย์จีน ที่ปรากฏว่าสีดำที่ปรากฏในเนื้อ และกระดูกนั้นเป็นผลมาจากการทำงานของสารเมลานิน (melanin) ซึ่งพบว่าทำหน้าที่เป็นสารต้านอนุมูลอิสระ และเกี่ยวข้องกับการทำงานของภูมิคุ้มกัน และเมื่อรับประทานไก่ดำเข้าไปจะช่วยลดการเกิดโรคมะเร็ง โรคหัวใจ ฯลฯ ทำให้ปัจจุบันไก่ดำเป็นที่นิยมบริโภคในกลุ่มของคนรักษ์สุขภาพทั้งในประเทศ และต่างประเทศ
โดย ASTVผู้จัดการออนไลน์ 15 ตุลาคม 2556 10:10 น.
 
หัวเรื่องของเนื้อหา

ไก่ดำ "อินโดนีเซีย" ( Ayam  Cemani ) เป็นสายพันธ์ดังเดิมของอินโดนิเซียมันมีสายเลือดไก่ป่าเจือปนอยู่พอสมควรทำให้ไม่ค่อยเชื่องถูกพัฒนาสายพันธ์ุโดยธรรมาชาติมาหลายร้อยปี พบมากทางฝั่งชวาฯ 
และเกาแก่งต่างๆ ของประเทศอินโดนิเซีย ชนเผ่าพื้นเมืองจะนิยมเลี้ยงและนำไก่มาประกอบพิธีหรือบูชาเทพฯ ตามความเชื่อ ในการประกอบพิธีกรรมต่างๆ เป็นประเพณีที่ยังสืบทอดมาถึงปัจจุบัน มีความเชื่อกันว่าหากใครได้กินเลือดกินเนื้อของ Ayam  Cemani แล้วจะมีพลังงานบางอย่างกับผู้ที่ได้กินมันเข้าไป ส่วนใหญ่พิธีกรรมแบบนี้สำหรับผุ้มีอันจะกินเท่านั้นเพราะราคาข้อนค้างแพง  ถ้าดำทั้งตัวนี้ราคาเป็นแสนๆ เลยทีเดียว ในสารพันธ์ไก่ดำที่เมืองไทยมีตอนนี้ ไก่ดำอินโดนิเซีย ถือว่าเป็นไก่ขนดำ เนื้อดำ กระดูกดำ ถือได้ว่าดำกว่าไก่ดำทุกชนิดที่มีในประเทศไทยตอนนี้  มีขนาดกลาง เพศผู้มีทั้งหงอนจักร และหงอนหิน จะสูงใหญ่กว่าเพศเมีย น้ำหนักเพศผู้ประมาณ 2.5- 3.2 กิโลกรัม เพศเมีย น้ำหนักประมาณ 1.5 -2 กิโลกรัม จะให้ไข่เมื่อมีอายุ ประมาณ  6- 8 เดือน ออกไข่ 80 ฟองต่อปี ปัจจุบันในประเทศไทยยังมีไม่มากนักเพราะราคาค้อนข้างแพง มีไม่กี่ฟาร์มที่มี 
      

       

 สวนเป็นต่อเพียงพอ ได้นำเข้า ไก่ดำอินโดนิเซีย สายพันธ์แท้บินตรง มาไว้ในสวน เพื่อขยายพันธ์และแบ่งสายพันธ์ุให้กับคนที่สนใจ ไก่ดำ สายพันธ์นี้ ไม่ว่าจะเพื่อเลี้ยงสวยงาม หรือเพื่อพัฒนาสายพันธ์ไก่ดำ คาดว่าจะมีผลผลิตและพร้อมจำหน่าย ประมาณ ปลายปี 2557 


ตัวผู้มีสองตัว ไอ้หงอนหิน นี้จะให้คุมฝุง เพื่อทำลูกผสม
แม่มองโกเลียผสมภูพาน(ขนดำ)

ไอ้หนุ่มหงอนจักร จะให้คุมุฝุงแม่ อินโด 


ดูปากครับ ไม่ได้ทาสีนะ


 
หัวเรื่องของเนื้อหา

สนใจติดต่อ พันธ์ไก่ดำที่สวนเรามี 

  โทร 0804614642      

 guchillchill_na@hotmail.com 

  fB aman  topbad  

 line Aman topbad  

บริการด้วยใจ  ไม่มีการย้อมไก่ขาย 
หัวข้อเรื่อง
อ่าน
ตอบ
วันที่
หัวข้อกระทู้
58
2
24 พ.ย. 2553